Účetnictví LUKKARO s.r.o.
začátek menu
začátek aktualit
2013-06-24
Nezapomeňte na audit
více
2013-06-01
Účetnictví pro slovenské firmy
více

Aktuální nabídka

Máte povinnost ověření řádné a mimořádné účetní závěrky (případně výroční zprávy) auditorem?

Tato povinnost se vztahuje na: 
* akciové společnosti - pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje a
  období bezprostředně předcházejícího dosáhly (popř. překročily) alespoň jednoho z následně uvedených kritérií 

1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč, přitom aktivy celkem se rozumí brutto aktiva, tedy úhrn zjištěný
    z rozvahy v ocenění neupraveném o opravné položky a odpisy
2. 
roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč, přitom ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše
            výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období,
            a vynásobená dvanácti
3. 
průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem
    stanoveným na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
    předpisů
*
ostatní účetní jednotky - pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje
a období bezprostředně předcházejícího dosáhly (popř. překročily) alespoň dvou z výše uvedených kritérií


 

Služby

Daně a účetnictvíPro fyzické a právnické osoby zajišťujeme kompletní

- vedení účetnictví a daňové evidence
- vedení mzdové a personální agendy
- daňové a poradenské služby
- zastupování na úřadech
- auditorské služby
- finanční a investiční poradenství
- likvidace společností
- zakládání a transformace společností
 a další doplňkové služby dle dohody.


Vedení účetnictví je možné v naší kanceláři, u klienta nebo po internetu. Nejen v Praze, ale nově i v okrese BEROUN.

Zpracováváme účetnictví i slovenských společností na slovenském SW.

Pravidelným zpracováváním účetních agend a předkládáním sestav o výsledku hospodaření podporujeme přehled podnikatele o finančních a majetkových výsledcích jeho podnikání.

Naším cílem je, aby klient měl co nejmenší starosti s ekonomickou agendou a mohl se plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Garantujeme:

- osobní a vstřícný přístup
- nepřetržitou dosažitelnost
- stálý přístup k informacím a poradám přes telefon, sms, e-mail
- informovanost o aktuálních změnách
- pravidelné a včasné zaúčtování
- kvalitu a profesionalitu
- spolupráci s daňovými a právními poradci

 

Účetnictví a daňová evidence:

 

Mzdové účetnictví a personální služby:

 

Daňové služby a poradenství:

 

Auditorské služby

 

Doplňkové služby:

 
firma: * telefon: mám zájem o:
* jméno: adresa: právní subjektivita:
* příjmení: * email: vzkaz, poznámka:

Copyright © Účetnictví LUKKARO s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Výměna odkazů | Mapa stránek | Created by AVT design - tvorba www stránek